Przy pierwszym starcie należy do kwoty opłaty doliczyć opłatę za numer startowy. Jest to opłata jednorazowa i wynosi 10 zł