Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

Bieg Śladem Konia
Wrocław, 17 czerwca 2018 r.