Liczba zawodników : 5506
Odebrało numery: 4752

Liczba opłaconych zawodników: 4994
- pakiet odebrany
Lp. Opłata Start