Wschód słońca: 07:49:47
Zachód słońca: 15:45:56
Zenit: 11:47:52
Początek dnia: 07:09:39
Koniec dnia: 16:26:04
Długość dnia: 09:16:25
Długość nocy: 14:43:35

Zawody obsługuje firma "STARTER"

VI BIEG PIELGRZYM
GÓRA ŚW. ANNY, 05 stycznia 2019 r.