Wschód słońca: 07:36:41
Zachód słońca: 15:31:19
Zenit: 11:34:00
Początek dnia: 06:56:27
Koniec dnia: 16:11:33
Długość dnia: 09:15:06
Długość nocy: 14:44:54

Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

Bieg Mikołajowy
Wrocław, 07 grudnia 2014 r.