Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

III Dziesiątka Fiedlerowska
Bolewice, 18 maja 2013 r.