Wschód słońca: 06:27:45
Zachód słońca: 18:42:47
Zenit: 12:35:16
Początek dnia: 05:54:04
Koniec dnia: 19:16:28
Długość dnia: 13:22:24
Długość nocy: 10:37:36

Zawody obsługuje firma Datasport

XXI CROSS GOŁDAPSKI
Gołdap, 21 września 2013 r.