Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

XXXV Tarnobrzeski Bieg Siarkowca im. Kazimierza Sławka
Tarnobrzeg, 26 kwietnia 2015 r.