Wschód słońca: 06:44:24
Zachód słońca: 18:19:20
Zenit: 12:31:52
Początek dnia: 06:10:51
Koniec dnia: 18:52:53
Długość dnia: 12:42:02
Długość nocy: 11:17:58

Zawody obsługuje firma bez pomiaru czasu

Rodzinny Bieg po Zdrowie (udział bezpłatny)
Warszawa, 01 października 2017 r.