Wschód słońca: 04:52:15
Zachód słońca: 20:25:15
Zenit: 12:38:45
Początek dnia: 04:10:43
Koniec dnia: 21:06:47
Długość dnia: 16:56:04
Długość nocy: 07:03:56

Zawody obsługuje firma "STARTER"

„I Pyskowicki Bieg Mamuta”
PYSKOWICE, 12 maja 2019 r.