Wschód słońca: 04:23:52
Zachód słońca: 21:07:06
Zenit: 12:45:29
Początek dnia: 03:35:05
Koniec dnia: 21:55:53
Długość dnia: 18:20:48
Długość nocy: 05:39:12

Zawody obsługuje firma Datasport

I ExTERMynator
Uniejów, 27 czerwca 2015 r.
Limit zgłoszeń: 150, pozostało miejsc: 28 logo

Bieg 9 km

Od dnia Do dnia Kwota
2015-02-01 2015-05-31 120 PLN
2015-06-01 2015-06-27 150 PLN