Wschód słońca: 06:56:14
Zachód słońca: 15:56:41
Zenit: 11:26:28
Początek dnia: 06:19:20
Koniec dnia: 16:33:35
Długość dnia: 10:14:15
Długość nocy: 13:45:45

Zawody obsługuje firma Datasport

Projekt na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
Polska, 11 listopada 2018 r.
Limit zgłoszeń: 3200, pozostało miejsc: 0

W ramach opłaty rejestracyjnej wniesionej po 1 lipca 2017 roku, zawodnik otrzymuje oprócz paszportu, również chustę typu buff

Od dnia Do dnia Kwota
2015-01-01 2015-12-31 15 PLN
2016-01-01 2017-06-30 20 PLN
2017-07-01 2018-06-06 30 PLN