Wschód słońca: 05:56:35
Zachód słońca: 19:30:56
Zenit: 12:43:45
Początek dnia: 05:21:22
Koniec dnia: 20:06:09
Długość dnia: 14:44:47
Długość nocy: 09:15:13

Zawody obsługuje firma Datasport

8 Bieg Częstochowski
Częstochowa, 09 kwietnia 2016 r.