Wschód słońca: 05:56:35
Zachód słońca: 19:30:56
Zenit: 12:43:45
Początek dnia: 05:21:22
Koniec dnia: 20:06:09
Długość dnia: 14:44:47
Długość nocy: 09:15:13

Zawody obsługuje firma Datasport

Bieg 1050-lecia Chrztu Polski
Warszawa, 09 kwietnia 2016 r.
logo

BIEG

Od dnia Do dnia Kwota
2016-02-24 2016-04-07 60 PLN
Tak mam poniżej 18 lub ukończone 65 lat
Od dnia Do dnia Kwota
2016-02-24 2016-04-07 40 PLN
Tak mam taki paszport
Od dnia Do dnia Kwota
2016-02-24 2016-04-07 50 PLN