Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

2. Bieg Śladem Księgi
Henryków, 22 kwietnia 2017 r.
logo

10 km

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-02-28 30 PLN
2017-03-01 2017-03-31 40 PLN
2017-04-01 2017-04-22 50 PLN
Członkowie stowarzyszenia Pro-Run
Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-04-22 30 PLN
Mieszkaniec gminy Ziębice
Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-04-22 30 PLN

21,097 km

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-02-28 30 PLN
2017-03-01 2017-03-31 40 PLN
2017-04-01 2017-04-22 50 PLN
Członkowie stowarzyszenia Pro-Run
Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-04-22 30 PLN
Mieszkaniec gminy Ziębice
Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2017-04-22 30 PLN