Wschód słońca: 07:27:26
Zachód słońca: 16:23:27
Zenit: 11:55:26
Początek dnia: 06:50:22
Koniec dnia: 17:00:31
Długość dnia: 10:10:09
Długość nocy: 13:49:51

Zawody obsługuje firma Datasport

XXVIII Bieg Jaćwingów - Sobota
Gołdap, 28 stycznia 2017 r.