Wschód słońca: 06:56:40
Zachód słońca: 15:56:19
Zenit: 11:26:29
Początek dnia: 06:19:44
Koniec dnia: 16:33:15
Długość dnia: 10:13:31
Długość nocy: 13:46:29

Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

Dubel Raciborza
Racibórz, 11 listopada 2017 r.