Wschód słońca: 06:58:26
Zachód słońca: 15:54:48
Zenit: 11:26:37
Początek dnia: 06:21:22
Koniec dnia: 16:31:52
Długość dnia: 10:10:30
Długość nocy: 13:49:30

Zawody obsługuje firma Datasport

Bieg Niepodległości w Kielcach
Kielce, 12 listopada 2017 r.