Wschód słońca: 07:39:16
Zachód słońca: 15:30:44
Zenit: 11:35:00
Początek dnia: 06:58:50
Koniec dnia: 16:11:10
Długość dnia: 09:12:20
Długość nocy: 14:47:40

Zawody obsługuje firma Datasport

XXVI Bieg o Lampkę Górniczą
Konin, 09 grudnia 2017 r.