Zawody obsługuje firma Datasport

Piątka z Papée
Warszawa, 05 września 2018 r.


OPEN

Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-09-03 35 PLN
Zniżka rodzinna(co najmniej 2 osoby spokrewnione muszą dokonać zgłoszenia)
Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-09-03 20 PLN
Emeryt lub rencista
Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-09-03 20 PLN