Wschód słońca: 06:01:15
Zachód słońca: 19:20:42
Zenit: 12:40:59
Początek dnia: 05:26:27
Koniec dnia: 19:55:31
Długość dnia: 14:29:04
Długość nocy: 09:30:56

Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

Piątka z Papée
Warszawa, 05 września 2018 r.
OPEN

Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-09-03 35 PLN
Zniżka rodzinna(co najmniej 2 osoby spokrewnione muszą dokonać zgłoszenia)
Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-09-03 20 PLN
Emeryt lub rencista
Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-09-03 20 PLN