Wschód słońca: 06:34:01
Zachód słońca: 18:33:53
Zenit: 12:33:57
Początek dnia: 06:00:25
Koniec dnia: 19:07:28
Długość dnia: 13:07:03
Długość nocy: 10:52:57

Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

Piątka z Lokajskim
Warszawa, 25 września 2018 r.
OPEN

Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-09-23 35 PLN
Zniżka rodzinna(co najmniej 2 osoby spokrewnione muszą dokonać zgłoszenia)
Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-09-23 20 PLN
Emeryt lub rencista
Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-09-23 20 PLN