Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

1. Henrykowski Maraton Rowerowy
Henryków, 23 czerwca 2018 r.




50 km

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2018-05-31 50 PLN
2018-06-01 2018-06-21 60 PLN

25 km

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2018-05-31 50 PLN
2018-06-01 2018-06-21 60 PLN

13 km

Od dnia Do dnia Kwota
2017-01-01 2018-05-31 50 PLN
2018-06-01 2018-06-21 60 PLN