Zawody obsługuje firma Datasport

Sztafeta Stulecia „WODA”
Warszawa, 10 listopada 2018 r.