Wschód słońca: 05:56:21
Zachód słońca: 19:27:35
Zenit: 12:41:58
Początek dnia: 05:21:13
Koniec dnia: 20:02:43
Długość dnia: 14:41:30
Długość nocy: 09:18:30

Zawody obsługuje firma Datasport

Mała Mila Marecka
Marki, 02 września 2018 r.