Wschód słońca: 05:55:58
Zachód słońca: 19:31:24
Zenit: 12:43:41
Początek dnia: 05:20:43
Koniec dnia: 20:06:39
Długość dnia: 14:45:56
Długość nocy: 09:14:04

Zawody obsługuje firma Datasport

ETAPOWY MARATON POKOJU W HOŁDZIE POLSKIM ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ - BIEG BITWY O NARWIK
Warszawa, 10 kwietnia 2019 r.