Wschód słońca: 04:34:28
Zachód słońca: 21:01:09
Zenit: 12:47:48
Początek dnia: 03:47:44
Koniec dnia: 21:47:53
Długość dnia: 18:00:09
Długość nocy: 05:59:51

Zawody obsługuje firma Datasport

ETAPOWY MARATON POKOJU W HOŁDZIE POLSKIM ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ - BIEG BITWY O ANGLIĘ
Warszawa, 10 lipca 2019 r.