Wschód słońca: 05:13:38
Zachód słońca: 20:22:43
Zenit: 12:48:10
Początek dnia: 04:33:51
Koniec dnia: 21:02:30
Długość dnia: 16:28:39
Długość nocy: 07:31:21

Zawody obsługuje firma Datasport

ETAPOWY MARATON POKOJU W HOŁDZIE POLSKIM ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ - BIEG BITWY POD FALAISE
Warszawa, 07 sierpnia 2019 r.