Wschód słońca: 05:38:50
Zachód słońca: 19:51:27
Zenit: 12:45:08
Początek dnia: 05:02:09
Koniec dnia: 20:28:07
Długość dnia: 15:25:58
Długość nocy: 08:34:02

Zawody obsługuje firma Datasport

II Piławska Skała
Piława Górna, 22 sierpnia 2021 r.