Wschód słońca: 06:49:34
Zachód słońca: 16:02:40
Zenit: 11:26:07
Początek dnia: 06:13:10
Koniec dnia: 16:39:03
Długość dnia: 10:25:53
Długość nocy: 13:34:07

Zawody obsługuje firma Datasport

Niepodległa Piątka 2021
Warszawa, 07 listopada 2021 r.