Wschód słońca: 06:54:04
Zachód słońca: 16:58:45
Zenit: 11:56:25
Początek dnia: 06:19:19
Koniec dnia: 17:33:31
Długość dnia: 11:14:12
Długość nocy: 12:45:48

Zawody obsługuje firma Datasport

XXVI BIEG JAĆWINGÓW
Gołdap, 16 lutego 2013 r.