Wschód słońca: 06:46:54
Zachód słońca: 18:15:54
Zenit: 12:31:24
Początek dnia: 06:13:20
Koniec dnia: 18:49:28
Długość dnia: 12:36:08
Długość nocy: 11:23:52

Zawody obsługuje firma ProTempo.pl

Bieg Dla Stasia
Warszawa, 03 października 2015 r.