Zawody obsługuje firma Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Wild Run - Bieg po Zoo
Wrocław, 07 października 2017 r.