Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

Piątka z Walasiewicz
Warszawa, 18 kwietnia 2018 r.
OPEN

Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-04-16 35 PLN
Zniżka rodzinna(co najmniej 2 osoby spokrewnione muszą dokonać zgłoszenia)
Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-04-16 20 PLN
Emeryt lub rencista
Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-04-16 20 PLN