Wschód słońca: 04:45:42
Zachód słońca: 20:31:51
Zenit: 12:38:46
Początek dnia: 04:03:04
Koniec dnia: 21:14:29
Długość dnia: 17:11:25
Długość nocy: 06:48:35

Zawody obsługuje firma Datasport

Piątka z Wajsówną
Warszawa, 16 maja 2018 r.
Połącz swój zegarek z kontem na datasport.pl

OPEN

Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-05-14 35.00 PLN
Zniżka rodzinna(co najmniej 2 osoby spokrewnione muszą dokonać zgłoszenia)
Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-05-14 20.00 PLN
Emeryt lub rencista
Od dnia Do dnia Kwota
2017-12-29 2018-05-14 20.00 PLN