Wschód słońca: 04:21:10
Zachód słońca: 21:04:46
Zenit: 12:42:58
Początek dnia: 03:32:20
Koniec dnia: 21:53:36
Długość dnia: 18:21:16
Długość nocy: 05:38:44

Zawody obsługuje firma Datasport

Piątka na 50-lecie Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Wrocław, 15 czerwca 2018 r.