Wschód słońca: 06:56:14
Zachód słońca: 15:56:41
Zenit: 11:26:28
Początek dnia: 06:19:20
Koniec dnia: 16:33:35
Długość dnia: 10:14:15
Długość nocy: 13:45:45

Zawody obsługuje firma Datasport

Narodowy Bieg Stulecia od Bałtyku do Tatr Bieg Ojców Niepodległości
Warszawa, 11 listopada 2018 r.
Połącz swój zegarek z kontem na datasport.pl

OPEN

Od dnia Do dnia Kwota
2018-09-14 2018-10-10 30.00 PLN
2018-10-11 2018-10-25 50.00 PLN
Emeryt, rencista
Od dnia Do dnia Kwota
2018-09-14 2018-10-25 20.00 PLN
Zniżka rodzinna(Minimum 2 osoby zgłoszone, spokrewnione ze sobą)
Od dnia Do dnia Kwota
2018-09-14 2018-10-25 20.00 PLN