Wschód słońca: 07:39:34
Zachód słońca: 16:06:45
Zenit: 11:53:09
Początek dnia: 07:01:09
Koniec dnia: 16:45:10
Długość dnia: 09:44:01
Długość nocy: 14:15:59

Zawody obsługuje firma Datasport

Altus Cup
Katowice, 19 stycznia 2019 r.
Bieg na 33 piętro

Od dnia Do dnia Kwota
2018-10-09 2018-10-30 40 PLN
2018-11-01 2018-12-31 50 PLN
2019-01-01 2019-01-10 70 PLN