Wschód słońca: 04:27:20
Zachód słońca: 21:05:46
Zenit: 12:46:33
Początek dnia: 03:39:11
Koniec dnia: 21:53:55
Długość dnia: 18:14:44
Długość nocy: 05:45:16

Zawody obsługuje firma Datasport

4. Sowiogórska Dycha
Ludwikowice Kłodzkie, 02 lipca 2022 r.
Podłącz swój zegarek:

Bieg górski

Od dnia Do dnia Kwota
2022-01-19 2022-04-30 50.00 PLN
2022-05-01 2022-06-28 65.00 PLN
Mieszkaniec gminy Nowa Ruda
Od dnia Do dnia Kwota
2022-01-19 2022-06-28 50.00 PLN