Wschód słońca: 07:10:11
Zachód słońca: 15:45:33
Zenit: 11:27:52
Początek dnia: 06:32:10
Koniec dnia: 16:23:34
Długość dnia: 09:51:24
Długość nocy: 14:08:36

Zawody obsługuje firma Datasport

3. Półmaraton Górski Orzeł Finał LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ 2022
Sokolec, 19 listopada 2022 r.
logo
Podłącz swój zegarek:

Półmaraton górski ok. 22 km

Od dnia Do dnia Kwota
2022-05-06 2022-05-31 55.00 PLN
2022-06-01 2022-06-30 60.00 PLN
2022-07-01 2022-08-31 70.00 PLN
2022-09-01 2022-10-30 80.00 PLN
2022-11-01 2022-11-15 100.00 PLN
Mieszkaniec gminy Nowa Ruda
Od dnia Do dnia Kwota
2022-05-06 2022-11-15 40.00 PLN