Wschód słońca: 05:59:23
Zachód słońca: 19:28:48
Zenit: 12:44:06
Początek dnia: 05:24:19
Koniec dnia: 20:03:52
Długość dnia: 14:39:33
Długość nocy: 09:20:27

Zawody obsługuje firma Datasport

2. Dziesiątka Babicka
Stare Babice, 08 kwietnia 2017 r.