Wschód słońca: 05:23:38
Zachód słońca: 19:57:04
Zenit: 12:40:21
Początek dnia: 04:45:59
Koniec dnia: 20:34:43
Długość dnia: 15:48:44
Długość nocy: 08:11:16

Zawody obsługuje firma Datasport

ETAPOWY MARATON POKOJU W HOŁDZIE POLSKIM ŻOŁNIERZOM POLEGŁYM NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ - BIEG BITWY O BOLONIE
Warszawa, 25 kwietnia 2019 r.