Firma Datasport nie obsługuje tych zawodów, a jedynie udostępnia nieodpłatnie portal zapisów

Sobótczańska Dziesiątka - Run Masters
Sobótka, 12 października 2013 r.